ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
 
ΜΕΣΑ - ΕΞΩ        12,00 €
ΜΕΣΑ - ΕΞΩ - ΚΕΡΙ  14,00 €
ΜΕΣΑ / ΕΞΩ   6,00 €
ΕΞΩ - ΚΕΡΙ    8,00 €

 

   

Με τη μοναδική φροντίδα των επαγγελματικών μηχανημάτων της εταιρείας Karcher!