ΜΕΝΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

POLIS PARKING: Παρκάρετε γρήγορα, άνετα, οικονομικά και με ασφάλεια! 

 • Είσοδος από οδό Κ. Παλαμά
 • Χώρος αναμονής με 2 γραμμές εισόδου
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες με κάμερα αναγνώρισης οχήματος  
 • Αυτόματη έκδοση εισιτηρίου 
 • Ξεχωριστή χρωματική απόχρωση όλων των ορόφων
 • Eυκρινής διαχωρισμός των θέσεων
 • Ειδικές θέσεις ΑμεΑ σύμφωνα πάντα με τα Παγκόσμια & Ευρωπαϊκά πρότυπα
 • Οδήγηση  του  οχήματος  πάντοτε  από  τον  ιδιοκτήτη
 • Κλειδιά στην κατοχή του οδηγού
 • Παρακολούθηση του χώρου με κλειστό  κύκλωμα TV 
 • Ασφαλής λειτουργία, όλο το 24ωρο, χωρίς κανένα άγχος
 • Απόλυτη  προστασία  του  οχήματος 
 • Ωριαία στάθμευση με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς
 • Ακριβής χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου, ώστε ο πελάτης να γνωρίζει τί πληρώνει
 • Αυτόματα ταμεία πληρωμής - paystations
 • Ειδικά διαμορφωμένος χώρος αναμονής  & καφέ
 • Έξοδος στην οδό Αργυριάδη