ΜΕΝΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

  • Μηνιαία στάθμευση σε συγκεκριμένη θέση
  • Προσωπική κάρτα εισόδου / εξόδου
  • Ξεχωριστό επίπεδο στάθμευσης μόνιμων 
  • Xρήσης της ίδιας θέσης από 2o αυτοκίνητο
  • Θα γνωρίζετε ποιος παρκάρει δίπλα σας
  • Καθάρισμα των θέσεων με ειδικά μηχανήματα

Για εμπορικές επιχειρήσεις & επαγγελματίες προσφέρονται  ειδικά οικονομικά προγράμματα προσαρμοσμένα πάντα στις δικές σας ανάγκες!