ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
  • Μηνιαία στάθμευση σε συγκεκριμένη θέση

  • Προσωπική κάρτα εισόδου / εξόδου

  • Ξεχωριστό επίπεδο στάθμευσης μόνιμων 

  • Xρήσης της ίδιας θέσης από 2o αυτοκίνητο

  • Θα γνωρίζετε ποιος παρκάρει δίπλα σας

  • Καθάρισμα των θέσεων με ειδικά μηχανήματα

  

Για εμπορικές επιχειρήσεις   επαγγελματίες, προσφέρονται ειδικά οικονομικά προγράμματα προσαρμοσμένα πάντα στις δικές σας ανάγκες!